Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze jest to wzrost ciśnienia skurczowego i rozkurczowego powyżej wartości prawidłowych. Na podstawie klasyfikacji można podzielić nadciśnienie tętnicze na siedem stopni. Każdy stopień związany jest ze wzrostem ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.  Ciśnienie jest podawane w jednostkach mmHg. Ciśnienie optymalne wynosi poniżej 120  ciśnienie skurczowe i poniżej 80 ciśnienie rozkurczowe. Ciśnienie prawidłowe jest w zakresie 120 – 129 ciśnienie skurczowe i 80 – 84 ciśnienie rozkurczowe. Ciśnienie skurczowe wynoszące 130 – 139, a ciśnienie rozkurczowe wynoszące 85 – 89  świadczy o ciśnieniu wysokim prawidłowym. Nadciśnienie łagodne ma miejsce gdy ciśnienie skurczowe wynosi 140 – 159, a ciśnienie rozkurczowe 90 – 99. Jest również nadciśnienie umiarkowane. Wartość ciśnienia skurczowego wynosi 160 – 179, a ciśnienia rozkurczowego 100 – 109. Nadciśnienie ciężkie pojawia się gdy ciśnienie skurczowe wynosi powyżej 180, a ciśnienie rozkurczowe powyżej 110. Nadciśnienie izolowane skurczowe ma wartość powyżej 140 a poniżej 90.

Przyczyny nadciśnienia tętniczego opornego na leczenie

Wiele czynników, które doprowadzają do nadciśnienia tętniczego opornego. Przyczynia się do tego brak zmiany stylu życia. Chodzi tutaj między innymi o nieprzestrzeganie diety i wzrost masy ciała. Ponadto przyczynia się nieograniczenie spożycia alkoholu.  Kolejny czynnik to leki, które doprowadzają do wzrostu ciśnienia krwi. Są to miedzy innymi niesteroidowe leki przeciwzapalne, kakaina oraz glikokortykosteroidy. Niewydolność nerek, czy też nieodpowiednie leczenie lekami moczopędnymi a mianowicie diuretykami pętlowymi może przyczynić się do rozwoju nadciśnienia tętniczego opornego na leczenie. Inną przyczyną może być wtórne nadciśnienie tętnicze, które nie zostało rozpoznane albo zostało rozpoznane nieprawidłowo. Doprowadzić do tego może zwężenie tętnicy nerkowej, choroby nerek. Także przyczyniają się do tego zaburzenia endokrynologiczne, takie jak pierwotny hiperaldosteronizm. Ponadto obturacyjny oddech senny może przyczynić się do nieprawidłowego rozpoznania nadciśnienia tętniczego. Dlatego warto znać objawy nadciśnienia.