Definicja przełomu nadciśnieniowego.

Przełom nadciśnieniowy definiowany jest jako nagły, niespodziewany wzrost wartości ciśnienia tętniczego. Wzrasta zarówno ciśnienie skurczowe oraz rozkurczowe. Nagły wzrost ciśnienia może zagrozić życiu. Jest to stan nagły. Może doprowadzić do zawału, czy też udaru, a w konsekwencji do śmierci. Jest to ciśnienie wartości około 240 ciśnienie skurczowe i 200 ciśnienie rozkurczowe.  Nagły wzrost ciśnienia może spowodować przeciążenie lewej komory. Prowadzi to do obrzęku płuc i niewydolności krążeniowo- oddechowej. Ponadto innym zaburzeniem krążeniowym związanym z nadciśnieniem jest napad dusznicy bolesnej, a nawet zawał. Pacjent odczuwa silny ból w klatce piersiowej. Ma wrażenie jakby jego naczynia uległy naprężeniu. Ponadto może dojść do pojawienia się rozwarstwienia aorty. Objawia się to również silnym bólem, najczęściej umiejscowionym w przebiegu aorty. Ponadto pojawia się dość częściej encefalopatia nadciśnieniowa. Długo trwająca encefalopatia nadciśnieniowa prowadzi do udaru mózgu. Zwiększone jest ryzyko udaru. Jest wiele przyczyn, które mogą spowodować przełom nadciśnieniowy. Przełom nadciśnieniowy ma miejsce w przypadku nagłego odstawienia leków hipotensyjnych.